Ние правиме креативни кампањи кои поттикнуваат позитивни интеракции помеѓу компаниите и купувачите.

Друштвени мрежи се многу важен сегмент на Интернет, кој има многу голема улога во градењето на перцепција за компаниите и брендовите. Искористете го влијанието на социјалните мрежи за зголемување на свесноста и авторитетот на Вашиот бренд. Во Goclick, Ви стоиме на услуга да изградите холистичка дигитална и социјална платформа, која ќе биде активна 24/7.

Дали сте заинтересирани за нашите услуги?


Ајде заедно да направиме нешто неверојатно.

Контактирајте нè

Огласување на Facebook

Ако не сте на Facebook – Вие не постоите. Тоа е без сомнение голема вистина за комапниите. Во комбинација со креативни приказни и анализа на податоци ние сме сигурни дека Вашата порака ќе стигне до оние кои се најмногу вклучени во Вашите активности. Ќе Ве позиционираме во срцето на Facеbook мапата. Facebook ги поврзува бизнисите и купувачите за да изградат врски кои ќе имаат вредност и значење за двете страни.

Огласување на Instagram

Во 2010, Instagram имање милион корисници. Денес, има повеќе од 500 милиони. Ние може да таргетираме  300,000 корисници во Македонија. Тоа е една од најголемите платформи за огласување кога станува збор за корисници на мобилни уреди. Компаниите вообичано го користат Инстаграм кога имаат потреба да направат атрактивна презентација на некој производ или услуга. Огласувањето на Инстаграм се заснова на истакнување на визуелни елементи.

Дали сте заинтересирани за нашите услуги?


Ајде заедно да направиме нешто неверојатно.

Контактирајте нè