Најдобрите маркетири вложуваат многу напор да го разберат однесувањето, карактеристиките и потребите на посетителите на нивната веб страница.

Зошто некои канали реализират продажба/посета, а други не?

Со напредните техники на Google Analytics тоа можеда го дознаете многу лесно!

Со клик на долната презентација ќе влезете во светот на напредната аналитика